Menu

Algemene voorwaarden workshops en kampen

Algemeen

Alle bepalingen en afspraken beschreven in deze algemene voorwaarden gelden voor de kampen en workshops aangeboden door People On Stage. Door je in te schrijven ga je akkoord met deze voorwaarden.

Info, prijzen en inschrijven

Alle info over de georganiseerde kampen en workshops, alsook de prijzen en de manieren van inschrijven kan je terug vinden op onze website:
https://www.peopleonstage.be.

Inschrijven gebeurd via het online deelnemersplatform:
https://deelnemers.peopleonstage.be.

Betalen

Betalen doe je online via het deelnemersplatform en wordt uitbesteed aan Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam.

Een inschrijving is maar pas definitief als de betaling is uitgevoerd. Inschrijvingen die niet betaald worden, zullen na 4 uur opnieuw geannuleerd worden.

Meebrengen en specifieke informatie

Na de definitieve inschrijving zal je extra informatie toegestuurd krijgen over wat je moet meebrengen, wanneer en waar je precies verwacht wordt.

Waardevolle voorwerpen

Waardevolle voorwerpen laat je best thuis. Als je ze toch bij hebt, ben je er zelf verantwoordelijk voor. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal.

Beeldmateriaal

Tijdens activiteiten worden door de medewerkers foto’s genomen en filmpjes opgenomen. Die kunnen gebruikt worden in publicaties, zowel digitaal als op papier. Indien je hier bezwaar tegen hebt, dan kan je dit aangeven in je deelnemersprofiel op het online deelnemersplatform.

Begeleiding

We verwachten dat deelnemers tijdens de duur van de activiteit bij de begeleiding blijven en zich houden aan de afspraken en verwachtingen die de begeleiding bij het begin van een activiteit vooropstelt.

Aanwezigheid

Indien er gedurende het kamp of de workshops gerepeteerd wordt aan een toonmoment, verwachten we dat alle deelnemers de volledige periode van het kamp of de workshop (van begin- tot einduur) aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is (door het missen van een dag, het later toekomen of vroeger vertrekken), kunnen we een rol in het toonmoment niet garanderen. De regisseur heeft hierover het laatste woord.

Aankomen en vertrekken

De activiteiten beginnen steeds op het aangekondigde startuur, dus kom op tijd. We voorzien opvang vanaf vijftien minuten voor de aanvang. Na het aangekondigde startuur van een activiteit, kan deelname niet meer gegarandeerd worden.

We verwachten dat de deelnemers op het aangegeven speelterrein blijven tot het einde van de activiteit. We vragen ouders die de deelnemers toch vroeger willen oppikken, om dit bij de start van de activiteit te melden aan de verantwoordelijke.

Deelnemers jonger dan 14 jaar mogen enkel zelfstandig naar huis, indien dit op voorhand door de ouder gemeld wordt bij de start van de activiteit.

Medicatie

Als je kind medicatie dient in te nemen, bezorg ons dan een attest van de behandelende arts of een kopie van het voorschrift. Laat hier ook duidelijk op noteren wanneer de medicatie dient ingenomen te worden en de juiste dosering.

Verzekering

https://www.peopleonstage.be/verzekering.

Voor de zomerkampen in Geel wordt de verzekering voorzien door de cultuurdienst van stad Geel. Je kan de voorwaarden daar ook opvragen.

Herroepingsrecht

People On Stage hanteert het wettelijke kader van het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand. Dat wil zeggen dat je een inschrijving kan herroepen tot 14 dagen na betaling, met uitzondering van de reeds gemaakte kosten tijdens de periode van het herroepingsrecht:

  • Kosten aan Mollie voor de onlinebetaling, meteen bij de uitvoering van de betaling + de kosten van de terugbetaling (= 2x 3% van het totaalbedrag)
  • Kosten ter grootte van 30% van het inschrijvingsbedrag voor verzekering, materiaal en het vastleggen van docenten en andere medewerkers, vanaf 1 maand voor de aanvang van de activiteit,
  • De reële kost per dag indien de activiteit reeds gestart is binnen de termijn van de herroeping.

Annulatie

https://www.peopleonstage.be/verzekering.

Meer info

Het secretariaat wordt bemand door vrijwilligers. Hierdoor zijn we gemakkelijker dan overdag, bereikbaar in de vroege avond, op zaterdagvoormiddag of tijdens de schoolvakanties.

Bij afwezigheid, spreek een boodschap in en we bellen je zo snel mogelijk terug.

Volg People on Stage

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en volg ons op sociale media.

© People On Stage 2022 - Disclaimer - Verzekering - Algemene voorwaarden